Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12
32-300 Olkusz

NIP: 637-010-24-05
REGON: 000879890

www.facebook.com/SpolemOlkusz


 

 

Prezes Zarządu, Sekretariat:
 
32 643 19 81
 
prezes@olkusz.spolem.org.pl
prezes@pssolkusz.pl
sekretariat@olkusz.spolem.org.pl
sekretariat@pssolkusz.pl
Członek Zarządu 

32 643 19 81

 

 
Sekcja Spraw Pracowniczych, Kontroli i Członkostwa,

32 643 18 91 wew.35

 

kadry@olkusz.spolem.org.pl

kadry@pssolkusz.pl

 

Sekcja Administracji i Remontów  

32 643 18 91

wew.29

 

administracja@olkusz.spolem.org.pl

administracja@pssolkusz.pl

 

Dział Handlowo-Produkcyjny:

32 643 18 81

 

detal@olkusz.spolem.org.pl

detal@pssolkusz.pl

obrot@pssolkusz.pl

 

Główna Księgowa 

32  754 22 24

 

g.ksiegowa@pssolkusz.pl
Dział-Finansowo-Księgowy:

32 643 19 81

wew. 22

finansowy@olkusz.spolem.org.pl
tel/fax: 32 645 42 92  

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu, Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300 Olkusz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu, Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300 Olkusz; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego detal@pssolkusz.pl