Struktura

Struktura organizacyjna "Społem" PSS  w Olkuszu

I. Prezes Zarządu

 

 

  1. Sekcja Spraw Pracowniczych, Kontroli i Członkostwa
  2. Sekcja Administracji, Remontów, BHP i P.Poż
  3. Główna Księgowa 

  • Dział Finansowo-Księgowy

II. Członek Zarządu 

  1. Dział Handlowo-Produkcyjny